İnsuyu Mağarası Nasıl Oluştu?
Burdur insuyu mağarası, 100 bin üzerinde ziyaretçiye ulaşıyor. İnsuyu mağarasını yaz mevsiminde çok fazla ziyaretçi geziyor.

İnsuyu Mağarası Nerededir?

İlk defa turizme açılan mağara olma özelliğini taşıyan insuyu mağarası, bünyesinde birçok küçük mağarayı barındırmaktadır. İnsuyu mağarası, Antalya karayolu üzerinde bulunur. Türkiye’de en fazla ziyaretçi alan mağara konumundadır. 1965 yılında turizme ilk defa açılan mağara olma özelliğini taşıyan insuyu mağarasının 597 metre bir uzunluğu bulunmaktadır. Mağara içerisinde bulunan karstik yapının zaman içinde aşınması ve erimesi nedeni ile iç kısımlarında dikit ve sarkıtlar oluşmuştur. İnsuyu mağarası Burdur, Mandıra köyü sınırları içindedir. Burdur'daki mağara, 80 metre genişliği ile en fazla ziyaretçinin gezdiği bir turizm merkezidir.

Mağara Nasıl Oluştu?

İnsuyu mağarası deniz seviyesinden 1200 metre yüksekliktedir. Coğrafi bakımdan Batı Toros kısmının Kuzeydoğu taraflarında bulunmaktadır. Jeolojik olarak kalkerlerden meydana gelmiştir. Kalker ve suyun birleşmesi sonucunda meydana gelmiş olan sarkıt ve dikitler mağaranın büyük bir kısmında bulunur. Mağara'da irili ufaklı olmak üzere 9 göl bulunmaktadır. Yaşanan su sıkıntısı sebebiyle mağara içindeki göller kurumuştur. Mağaranın toplam uzunluğu 8350 metredir.

İnsuyundaki Mağaranın Efsanesi

İnsuyu Mağarası’nın iki efsanesinin olduğu söylenir. İlk efsane mağarada bir canavarın olduğudur. Buna Burdur Canavarı ismi verilmiştir. 1714 yılında Burdur’a gelen seyyah Paul Lucas burada gördüğü bir hayvanı resmetmiştir. Mustafa Koçay, 1931 yılında mağaraya girdiğinde kemik yığınlarını görmüş ve bu canavarın getirdiğini belirtmiştir. İkinci efsaneye göre Sagalassos antik kenti kralı olan Severianus, biricik kızını soylu bir ailenin oğluyla evlendirir. Kız ile oğlan birbirlerini sevmezler. Bunun üzerine kral, onları mağaranın derinliklerine hapseder. Yemek ve su vermez. Çift mağaradaki şifalı sudan içerek yaşamayı başarırlar ve aralarında bir sevgi bağı oluşur. Mağaraya giren her çiftin bir daha ayrılmayacağına inanılmaktadır.

Burdur'luyum diyen ve Burdurlu olduğunu söyleyenlerin web sitesi Burdur'daki olağanüstü bilgilerden yararlanabilmesi için doğru ve yayınlayıcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır.

Burdur Üyeleri Ne Diyor?

https://burdurluyum.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!
Burdur'da | Burdur Medya | Web Link | Blog